Tuesday, 22 October 2013

Utamakan barangan

Utamakan barang daripada keselamatan diri sendiri dan masyarakat sekeliling Ini membuat kemalangan kepada pemandu yang tidak dapat mengawal berat barang,berat kenderaan dan kelajuan kenderaan.Perhatikan gambar ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...