Monday, 23 June 2014

Brazil dan kanak-kanak

Piala Dunia tidak semua memberikan keseronokan kepada  rakyat Brazil.Rakyat masih memerlukan pembangunan..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...