Sunday, 23 November 2014

Lama jadi baru

Kita hanya boleh bayangkan berapa jam mereka membersihkan barangan kutipan dan recycle ini.Barangan ini akan diangkut dan dijual kepada syarikat tertentu.


1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...