Tuesday, 16 June 2015

Seni dan corak

Budaya adalah sebahagian daripada amalan masyarakat.Seni dan corak dapat membezakan satu budaya dengan satu kaum.
Papua New Guanie
India
New Zealand
Russia
Papus New Guinea
Mongolia

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...