Friday, 11 December 2015

Amazonian dan haiwan

Masyarakat Awa-Guajá adalah satu kumpulan masyarakat asli yang tinggal di hutan timur Amazon  Brazil. Mereka hidup bersama haiwan dan ada juga haiwan yang disusukan seperti monyet dan tupai. Bagi mereka tidak ada pemisahan antara suku masyarakatnya dan haiwan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...