Sunday, 22 February 2015

Kekuatan lanun Somali

Pirates tidak lagi menggunakan meriam dan pedang untuk melanun kapal-kapal dagang.Pada masa kini mereka melihat banyak perbezaan dari segi senjata dan cara melanun.Mereka menggunakan senjata yang lebih memautkan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...