Thursday, 2 July 2015

Satu kepuasan

Bulan puasa kebanyakan ibu tidak memasak bagi isi keluarganya.Kanak-kanak kecil juga terlibat secara tidak langsung amalan baik bulan puasa.Lihat dan perhatikan gaya kanak-kanak kecil ini tidur.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...