Thursday, 9 July 2015

Tidak Selamat

Pekerja yang mengikut arahan bosnya apabila melakukan kerja-kerja tanpa memikirkan oarang ramai dan persekitaran.Siapa yang salah pekerja atau pengguna kenderaan?.Fikikan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...