Tuesday, 17 March 2015

Mana tahu

Mana tahu yang berbincang itu memberi pendapat.Mana tahu yang diam itu kerana ibadat.Mna tahu yang bertanya itu prihatin orangnya.Mana tahu yang senyum itu kerana sedekah.Mana tahu yang masam itu kerana mengenang dosa.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...