Monday, 23 March 2015

Silap rentak

Jet peribadi baharu bernilai RM465 juta dibeli Putrajaya melalui perjanjian sewa beli. AC1320 turut melalui proses penaiktarafan kabin bernilai RM28 juta sekaligus menjadikannya  asas kepada harga sewa beli berkenaan,- kata Rafizi Ramlj-Malaysia Insider. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...